مدیر اجرایی کمیته رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از طرح پیش‌نویس برای تشکیل ستاد بحران در شهر آفتاب خبر داد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تشکیل کمیته کنترل پروژه شهر آفتاب به منظور رصد پیشرفت فعالیت‌های اجرایی در شهر آفتاب خبر داد.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

معرفی برگزیدگان جایزه کتاب سال و بازدید خبرنگاران از آماده سازی مجموعه شهر آفتاب برای نمایشگاه کتاب تهران ، از اخبار مهم کتاب در این هفته هستند.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

بیان سخنان و مواضع درباره برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب، و درگذشت کریم اصفهانیان مدیر انتشارات بنیاد موقوفات افشار از جمله اخبار مهم کتاب در این هفته بودند.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

اعضای ستاد برگزاری بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این نمایشگاه منصوب شدند.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی

معاون فرهنگی ارشاد سرانه مصرف فرهنگی در ایران را به ازای هر یک میلیون تومان درآمد، ۲۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: در شهر برخورداری مانند تهران این رقم تنها ۴ درصد است.

منتشرشده در رویدادهای فرهنگی
صفحه4 از4
بالا